سبد سوپری یخچالی کابینت

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 20 نتیجه

0
حراج
سبد سوپری یخچالی آدلانA627
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان

سبدسوپری یخچالی آدلان A627 یکی از انواع ارگانایزر داخل کابینت میباشد. با توجه به کوچک بودن محیط آشپزخانه های امروزی دسترسی به مواد غذایی بسیار کاری سخت ودشواری است.برای آنکه بتوانیم از محیط اندک کابینت آشپزخانمان حداکثر استفاده را ببریم. خرید یک سبد سوپری یخچالی آدلان بهترین گزینه است. مشخصات سبد سوپری آدلان A627 سبد […]

4
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A 577
۷۲۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپر یخچالی آدلان مدل A577 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۸۵-۶۵ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A 578
۷۴۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A 578 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۰۰-۸۵ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A 579
۹۳۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A 579 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۲۰-۱۰۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A580
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A580 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۴۰-۱۲۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

1
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A581
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A581 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۶۰-۱۴۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

1
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A582
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A582 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۸۰-۱۶۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A583
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A583 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۲۰۰-۱۸۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A584
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A584 در ابعاد*۴۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۲۳۰-۲۰۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A585
۷۸۵,۰۰۰ تومان ۷۶۲,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A585 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۸۵-۶۵ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A586
۸۷۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A586 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۰۰-۸۵ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

1
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A587
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A587 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۲۰-۱۰۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

4
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A588
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A588 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۴۰-۱۲۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A589
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A589 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۶۰-۱۴۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

2
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A590
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A590 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۱۸۰-۱۶۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A591
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A591 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۲۰۰-۱۸۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی آلمانی آدلان مدل A592
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی آدلان مدل A592 در ابعاد ۵۱*۵۲.۵ و به ارتفاع ۲۳۰-۲۰۰ نیاز دارد و جنس طبقات آن از فلز آبکاری می باشد.

3
حراج
سبد سوپری یخچالی کابینت آدلانA629
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۳,۰۰۰ تومان

سبد سوپری یخچالی کابینت آدلان دارای سایز بندی مختلف از لحاظ ارتفاع  وعرض میباشد .این تنوع در ابعاد وسایز بندی سبد نظم دهنده کابینت باعث میشود تا ما بتوانیم به راحتی از بین انواع سبد سوپری یخچالی با توجه به ابعاد کابینت خود یکی را انتخاب نماییم و نصب نماییم. استفاده از سبد های نظم […]

1
حراج
سوپری یخچالی کابینت
۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان

سوپر یخچالی کابینت آشپزخانه  سوپر یخچالی کابینت آشپزخانه از جمله سوپری های اکسسوری کابینت آشپزخانه است.با توجه به شکل ظاهری این سوپری که شبیه یخچال است ودر قسمت داخل درب سوپر همانند یخچال دارای قفسه بندی جهت قرار دادن وسایل ومواد غذایی میباشد.این مدل سوپری کابینت به نام سوپری یخچالی کابینت  یا شلف یخچالی کابینت […]

0
حراج
شلف یخچالی داخل کابینت آدلانA 628
۱,۰۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

شلف یخچالی داخل کابینت آدلان A628  یکی از انواع سبدهای نظم دهنده داخل کابینت میباشد. با توجه به این موضوع که امروزه در محیط آشپزخانه ها تعداد مواد اولیه جهت پخت وپز بیش از گذشته شده وهر روزه این تنوع بیشتر هم میشود.لذا قرار دادن این مواد غذایی در محیط کوچک داخل کابینت آشپزخانه کاری […]