فر توکار لتو

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 20 نتیجه

6
حراج
فر برق-گاز لتو مدل O-08
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فر برق-گاز لتو مدل O-08 با نمای شیشه ای و استیل دارای ۶ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برق-گاز لتو مدل O-13
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

فر برق-گاز لتو مدل O-13 با نمای شیشه ای دارای ۶ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

6
حراج
فر برق-گاز لتو مدل O-18
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فر برق-گاز لتو مدل O-18 با نمای سفید دارای ۶ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

0
حراج
فر برق-گاز لتو مدل O-27
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فر برق-گاز لتو مدل O-27 با نمای شیشه ای و استیل دارای ۷ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۱۰۵ لیتر می باشد.

فر برقی توکار لتو مدل O-17
تماس بگیرید

فر توکار برقی لتو مدل O-17 با نمای شیشه ای سفید دارای ۱۰ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

فر برقی توکار لتو مدل O-19
تماس بگیرید

فر توکار برقی لتو مدل O-19 با نمای شیشه ای سفید دارای ۱۱ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

2
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-21T
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-21T با نمای شیشه ای مشکی و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-22T
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-22T با نمای شیشه ای و استیل دارای ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

0
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-23T
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-23T با نمای شیشه ای و استیل دارای ۱۴ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-24T
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-24T با نمای شیشه ای و استیل دارای ۱۴ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

0
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-25T
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-25T با نمای شیشه ای و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۴ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

0
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-26T
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-26T با نمای شیشه ای و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۲ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۵ لیتر می باشد.

5
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-28S
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-28S با نمای شیشه ای و استیل و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۶ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۴۵ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-29S
۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-29S با نمای شیشه ای مشکی و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۵ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

0
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-30
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-30 با نمای شیشه ای و استیل دارای ۱۱ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۱۰۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-31T
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-31T با نمای شیشه ای مشکی و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۳ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-32T
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-32T با نمای شیشه ای مشکی و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۴ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-33T
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-33T با نمای شیشه ای سفید و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۴ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۷۰ لیتر می باشد.

1
حراج
فر برقی توکار لتو مدل O-34T
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فر توکار برقی لتو مدل O-34T با نمای شیشه ای و رزگلد و صفحه کنترل لمسی دارای ۱۲ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.

5
حراج
فر گازی لتو مدل O-7
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فر گازی لتو مدل O-7 با نمای شیشه ای و استیل دارای ۶ برنامه پخت اتوماتیک با ظرفیت ۶۰ لیتر می باشد.