سینک ظرفشویی فاراکو

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 9 نتیجه

26
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۱۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۱۰۱ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای یک لگن عمق می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. اگر فضای بسیار کوچکی برای نصب سینک ظرفشویی دارید و انتخاب مناسب برای شما مشکل شده است، […]

26
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۴۰۱
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۴۰۱ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای یک لگن عمق می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. این سینک […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سسینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۱ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. این […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۲
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سسینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۲ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. این […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۳
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سسینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۳ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. این […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۴
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۴ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۵
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی فاراکو گرانیتی مدل ۵۰۵ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۶
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۶ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. […]

25
حراج
سینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۷
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

سسینک ظرفشویی گرانیتی فاراکو مدل ۵۰۷ در رنگ های متنوع برای هر سلیقه نیازی طراحی شده است. این سینک گرانیتی دارای دو لگن مجزا با عمق زیاد می باشد که این امر شست و شو را برای شما آسان می نماید. برای نصب این سینک باید به ابعاد آن جهت انتخاب روش مناسب نصب توجه کرد. این […]