سینک استیل البرز

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–32 از 37 نتایج

23
حراج
سینک استیل البرز فانتزی۷۳۶
۱,۲۶۱,۷۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان

سینک استیل البرز فانتزی ۷۳۶ دارای دو عدد لگن عمیق میباشد با ابعاد  طول ۱۲۰ سانتیمتر وعرض ۶۰ سانتیمتر است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک توکار ۶۲۸ استیل البرز
۸۷۴,۴۰۰ تومان ۶۹۹,۵۲۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۲۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۱ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک توکار ۷۳۷ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۹۵۲,۵۶۰ تومان

سینک توکار ۷۳۷ استیل البرز جزو سری های تو کار می باشد و زیبایی بیشتری نسبت به سینک های روکار دارد.این مدل دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق لگن بزرگ ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک به صورت تو کار می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۱۴ استیل البرز
۶۵۱,۸۰۰ تومان ۵۲۱,۴۴۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۱۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۱۵ استیل البرز
۶۵۱,۸۰۰ تومان ۵۲۱,۴۴۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۱۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۷۰ استیل البرز
۶۳۱,۱۰۰ تومان ۵۰۴,۸۸۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۷۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۱۰ استیل البرز
۹۵۰,۹۰۰ تومان ۷۶۰,۷۲۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۱۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۹۸.۲ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۲ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۳۰ استیل البرز
۱,۲۱۳,۲۰۰ تومان ۹۷۰,۵۶۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۳۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۳۲.۵ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۶.۴ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۴۰ استیل البرز
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۸۸,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۴۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۳ سانتی متر، عرض ۸۳ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۱ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۰۵ استیل البرز
۷۷۰,۴۰۰ تومان ۶۱۶,۳۲۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۰۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۶۳ سانتی متر، عرض ۵۰۶۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۰۸ استیل البرز
۹۵۹,۱۰۰ تومان ۷۶۷,۲۸۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۰۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۸ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۰ استیل البرز
۹۹۲,۳۰۰ تومان ۷۹۳,۸۴۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۲ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۱ استیل البرز
۹۹۲,۳۰۰ تومان ۷۹۳,۸۴۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۱ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۶ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۴ استیل البرز
۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان ۸۱۹,۲۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۷ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۸ استیل البرز
۷۹۲,۱۰۰ تومان ۶۳۳,۶۸۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۱ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۲۵ استیل البرز
۱,۰۵۱,۷۰۰ تومان ۸۴۱,۳۶۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۲۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۵.۳ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۴ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۹۵۲,۵۶۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۹ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۵ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۹۵۲,۵۶۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۹ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۶ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۹۵۲,۵۶۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۶ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۷.۴ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۵۰ استیل البرز
۳۸۷,۵۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۷ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۶۰ استیل البرز
۴۱۲,۰۰۰ تومان ۳۲۹,۶۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار مدل ۱۶۵/۶۰ دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۷ کیلوگرم می باشد.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۱۴/۶۰ استیل البرز
۵۸۲,۶۰۰ تومان ۴۶۶,۰۸۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۱۴/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰  سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۱۵/۶۰ استیل البرز
۵۸۲,۶۰۰ تومان ۴۶۶,۰۸۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۱۵/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰  سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
18
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۵۰ استیل البرز
۴۴۲,۷۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰  سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
19
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۶۰ استیل البرز
۵۰۴,۰۰۰ تومان ۴۰۴,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۶۰/۶۰ استیل البرز
۵۸۴,۴۰۰ تومان ۴۶۷,۵۲۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۶۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۵۳۰/۶۰ استیل البرز
۱,۲۸۱,۲۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۹۶۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۵۳۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۴۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۰۸/۶۰ استیل البرز
۱,۰۰۱,۱۰۰ تومان ۸۰۰,۸۸۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۰۸/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۵۰ استیل البرز
۱,۰۱۵,۷۰۰ تومان ۸۱۲,۵۶۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۶۰ استیل البرز
۱,۰۳۹,۸۰۰ تومان ۸۳۱,۸۴۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۱/۶۰ استیل البرز
۱,۰۹۶,۳۰۰ تومان ۸۷۷,۰۴۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۱/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5
20
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۲/۵۰ استیل البرز
۱,۰۴۷,۹۰۰ تومان ۸۳۸,۳۲۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۲/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است.

نمره 0 از 5