سینک استیل البرز

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–32 از 37 نتیجه

10
حراج
سینک استیل البرز فانتزی۷۳۶
۱,۲۶۱,۷۰۰ تومان ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان

سینک استیل البرز فانتزی ۷۳۶ دارای دو عدد لگن عمیق میباشد با ابعاد  طول ۱۲۰ سانتیمتر وعرض ۶۰ سانتیمتر است.

10
حراج
سینک توکار ۶۲۸ استیل البرز
۸۷۴,۴۰۰ تومان ۷۸۶,۹۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۲۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۱ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک توکار ۷۳۷ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان

سینک توکار ۷۳۷ استیل البرز جزو سری های تو کار می باشد و زیبایی بیشتری نسبت به سینک های روکار دارد.این مدل دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق لگن بزرگ ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک به صورت تو کار می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۱۴ استیل البرز
۶۵۱,۸۰۰ تومان ۵۸۶,۶۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۱۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۱۵ استیل البرز
۶۵۱,۸۰۰ تومان ۵۸۶,۶۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۱۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۲۷۰ استیل البرز
۶۳۱,۱۰۰ تومان ۵۶۷,۹۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۲۷۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۶ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۱۰ استیل البرز
۹۵۰,۹۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۱۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۹۸.۲ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۲ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۳۰ استیل البرز
۱,۲۱۳,۲۰۰ تومان ۱,۰۹۱,۸۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۳۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۳۲.۵ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۶.۴ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۵۴۰ استیل البرز
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۵۴۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۳ سانتی متر، عرض ۸۳ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۱ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۰۵ استیل البرز
۷۷۰,۴۰۰ تومان ۶۹۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۰۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۶۳ سانتی متر، عرض ۵۰۶۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۰۸ استیل البرز
۹۵۹,۱۰۰ تومان ۸۶۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۰۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۸ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۰ استیل البرز
۹۹۲,۳۰۰ تومان ۸۹۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۲ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۱ استیل البرز
۹۹۲,۳۰۰ تومان ۸۹۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۱ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۱ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۴.۶ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۴ استیل البرز
۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۷ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۶۱۸ استیل البرز
۷۹۲,۱۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۶۱۸ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۷.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۳.۱ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۲۵ استیل البرز
۱,۰۵۱,۷۰۰ تومان ۹۴۶,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۲۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۶.۵ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۵.۳ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۴ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۴ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۹ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۵ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۶۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۵ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۸ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. وزن این سینک نیز ۵.۹ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی توکار ۷۳۶ استیل البرز
۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۶۰۰ تومان

سینک ظرفشویی توکار ۷۳۶ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۱۶ سانتی متر، عرض ۵۲ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۷.۴ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۵۰ استیل البرز
۳۸۷,۵۰۰ تومان ۳۴۸,۷۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۷ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۱۶۵/۶۰ استیل البرز
۴۱۲,۰۰۰ تومان ۳۷۰,۸۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار مدل ۱۶۵/۶۰ دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر و عمق ۱۴ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است. وزن این سینک نیز ۳.۷ کیلوگرم می باشد.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۱۴/۶۰ استیل البرز
۵۸۲,۶۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۱۴/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰  سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۱۵/۶۰ استیل البرز
۵۸۲,۶۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۱۵/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰  سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۵۰ استیل البرز
۴۴۲,۷۰۰ تومان ۳۹۸,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰  سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۶۰ استیل البرز
۵۰۴,۰۰۰ تومان ۴۵۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۲۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۲۶۰/۶۰ استیل البرز
۵۸۴,۴۰۰ تومان ۵۲۵,۹۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۲۶۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۵۳۰/۶۰ استیل البرز
۱,۲۸۱,۲۰۰ تومان ۱,۱۵۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۵۳۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۴۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۰۸/۶۰ استیل البرز
۱,۰۰۱,۱۰۰ تومان ۹۰۰,۹۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۰۸/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۸۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۵۰ استیل البرز
۱,۰۱۵,۷۰۰ تومان ۹۱۴,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۶۰ استیل البرز
۱,۰۳۹,۸۰۰ تومان ۹۳۵,۸۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۰/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

13
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۱/۶۰ استیل البرز
۱,۰۹۶,۳۰۰ تومان ۹۴۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۱/۶۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۰۰ سانتی متر، عرض ۶۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۶۰ سانتی متر مناسب است.

10
حراج
سینک ظرفشویی روکار ۶۱۲/۵۰ استیل البرز
۱,۰۴۷,۹۰۰ تومان ۹۴۳,۰۰۰ تومان

سینک ظرفشویی روکار ۶۱۲/۵۰ استیل البرز دارای ابعادی با طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر، یکی از سینک های استاندارد و پرفروش شرکت استیل البرز می باشد. این سینک برای کابینت هایی با عرض ۵۰ سانتی متر مناسب است.